Príprava a realizácia KEGA projektu STU a TUKE:  006TUKE-4/2024