V tomto kurze sa zoznámime so základmi lineárnej algebry, reálnymi funkciami, základmi diferenciálneho a integrálneho počtu a ich aplikáciami.

Diferenciálne rovnice

Cieľom je zdokonaliť vedomosti a zručnosť pri práci s počítačom a základnými programami pre prácu v kancelárii (kancelárske balíky), konkrétne práca s MS Office a operačným systémom.

Predmet sa zaoberá reálnymi funkciami viac premenných, dvojnými integrálmi, krivkovými integrálmi z vektorových funkcií a obyčajnými diferenciálnymi rovnicami.