Kurz nemeckého jazyka pre strojárov.

Kurs der deutschen Sprache für Maschinenbauer.Úvod do štúdia odborného jazyka, základy strojárskej terminológie.

English in Mechanical Engineering.


Úvod do problematiky indentifikácie sústav,

Úvod do problematiky adaptívneho riadenia, základné metódy a postupy návrhu adaptívnych a samosanastavujúcich regulátorov.