Cieľom kurzu je poskytnúť e-learningovú podporu pre predmet Obnoviteľné zdroje a materiály, hlavne pre potreby priebežného a záverečného testovania úrovne znalostí.

E-learning z predmetu Chemické spracovanie rastlinných surovín (ďalej CHSRS) bude slúžiť študentom inžinierskeho štúdia.

V rámci kurzu sa budú v e-larningu uvedené prednášky, testy a iné aktivity, ktoré sa budú postupne dopĺňať.