Kurz sa zameriava na základné, ale aj progresívne metódy analýzy lipidov a povrchovo aktívnych látok. Ďalej sa venuje rafinácií olejov, príprave emulgovaných tukov a masla v laboratórnych podmienkach. Teória z kurzu bude obohatená o praktické skúsenosti nadobudnuté laboratórnym cvičením.

Kurz obsahujúci teóriu, riešené príklady, úlohy, a testy potrebné pre absolvovanie semináru k predmetu Potravinárske inžinierstvo.

Kurz ponúka doplnkové materiály ako aj on-line testy potrebné k absolvovaniu predmetu Informačné technológie v potravinárstve.


Kurz ponúka materiály potrebné k úspešnému absolvovaniu laboratórnych cvičení v rámci predmetu Technológia detergentov. 

Kurz ponúka doplnkové materiály pre absolvovanie predmetu Laboratórne cvičenie z technológie cereálií.

Kurz obsahuje doplnkové študijné materiály k absolvovaniu predmetu Analýza a spracovanie experimentálnych údajov a zadania praktických cvičení.