Kurz je určený pre študentov 2. ročníka Ing. štúdia odboru chemické technológie.
Študent získa principiálne základy výrob špeciálnych organických materiálov, ktoré tvoria fundament organických výrob a umožňuje v priemysle vyrábať celé spektrum špeciálnych organických látok.