Vybrané príklady a úlohy z fyzikálnej chémie sú určené študentom študijného programu

Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (BBFFCH)

Vybrané príklady a úlohy z Fyzikálnej chémie II sú pre študentov študijných programov:

Chémia, medicínska chémia a chemické materiály (B-CHEMAT a B-CHEMAT4)

Chemické inžinierstvo (B-CHI a B-CHI4)

Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (B-AIMCHP a B-AIMCHP4)

Biotechnológie (B-BIOT a B-BIOT4)

Potraviny - výživa - kozmetika (B-POVYKO a B-POVYKO4)


Vybrané príklady a úlohy z Fyzikálnej chémie I sú určené študentom bakalárskych študijných programov na FCHPT STU:

Chémia, medicínska chémia a chemické materiály (B-CHEMAT)

Biotechnológia (B-BIOT)

Potraviny – výživa – kozmetika (B-POVYKO)

Chemické inžinierstvo (B-CHI)

Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (B-AIMCHP)